Plan renove Renhata de ventanas 2018

02/02/2018

Pla renove renhata finestres 2018:

Es convoquen ajudes del Pla Renove Renhata de Finestres 2018, destinades a la rehabilitació tèrmica de finestres en habitatges habituals de la Comunitat Valenciana. Un breu resum de les codicions de les bases per a poder-se acollir al pla són:

– L’ajuda serà de 90 €/m2 com a màxim en finestres o portes en concepte de acristalament, marc, premarc i instalación sense superar el 30% del cost.

– L’import màxim de l’ajuda es de 3000 € per vivenda.
– Podrán ser beneficiaris les persones físiques propietaries, usufructuraries o arrendataries

d’una vivenda d’ocupació habitual
– Inversió realitzada fins el 14 de juny o esgotament de la partida pressupostada – Inversió mínima 1000 €

En edicions anterior ja es van beneficiar molts clients. Esperem tindre el mateix èxit en aquesta edició de 2018 i que els nostres clients aprofiten aquesta oportunitat. Nosaltres ens encarreguem de gestionar tots els tràmits.

Sol·licita’ns informació, ens podeu localitzar al 96 201 21 97 / info@avantgst.com

________________________________________________________________

Se convocan ayudas del Plan Renove Renhata de Ventanas 2018, destinadas a la rehabilitación térmica de ventanas en viviendas habituales de la Comunidad Valenciana. Un breve resumen de las codiciones de las bases para poder acogerse al plan son:

– La ayuda será de 90 €/m2 como máximo en ventanas o puertas en concepto de acristalamiento, marco, premarco e instalación sin superar el 30% del coste.

– El importe máximo de la ayuda es de 3.000 € por vivienda.

– Podrán ser beneficiarios las personas físicas propietarias, usufructuarias o arrendataria de una vivienda de ocupación habitual

– Inversión realizada hasta el 14 de junio o agotamiento de la partida presupuestada

– Inversión mínima 1000 €

En ediciones anterior ya se beneficiaron muchos clientes. Esperamos tener el mismo éxito en esta edición de 2018 y que nuestros clientes aprovechan esta oportunidad. Nosotros nos encargamos de gestionar todos los trámites.

Solicítanos información. Nos puede localizar en el 96 201 21 97 / info@avantgst.com